INFORMASJON

   

Nyttig lenke: http//www.helfo.no

 

På denne siden finner du nyttig informasjon 

vedrørende logoped behandling.  

Klikk på "dekning av helseutgifter", dernest "andre refusjons-områder" og les hva HELFO legger tilgrunn for logopedbehandling.

 

For spørsmål, ring HELFO SERVICETELEFON:

815 70 030

 

Hjem:

 

 

 

Saksgang i henvisning.

Fastlegen bruker skjema  "henvisning til spesialist". Henvisningen sammen med uttalelse fra spesialist, sendes eller leveres til kommunen for behandling. HELFO har oversikt på kontaktpersoner i din kommune. Hvis kommunen bekrefter at de ikke kan gi hjelp etter opplæringsloven, sender de dette skriftlig sammen med  henvisningen til HELFO for vedtak. Hvis HELFO gir positivt vedtak, kan klienten ta dette med til logopeden som først da kan starte behandlingen.

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER