INFORMASJON

 

"Uttalevansker, som er så store at de virker hemmende i  læring og sosial omgang med andre, bør vurderes av logoped."

 

 

•  Stamming:

Les mer:

 

•  Afasi

Les mer:

 

•  Stemmevansker:

Les mer:

 

 

 

Uttalevansker hos barn.

Direkte behandling innebærer at barnet jobber sammen med logopeden. Logopeden kartlegger barns uttale, som grunnlag for videre arbeid. 

Ved indirekte behandling er logopeden rådgivende eller veiledende ovenfor barnets foresatte eller pedagoger. Gjerne samtidig i det direkte arbeidet med barnet. 

Les mer:

http://www.elevsiden.no/sporsmalogsvar/1132501555

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER