HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Stamming:

Les mer:

 

•  Uttalevansker:

Les mer:

 

•  Afasi

Les mer:

 

 

 

 

Stemmevansker:

Stemmevansker er et område som er undervurdert i helsevesenet. Klienten må ofte gjennom mange undersøkelser før de blir henvist til øre-nese-hals lege. Når uttalelse fra denne legen foreligger, kan logopeden gå igang med behandling. En skal allikevel være klar over at stemmevansker kan oppleves, selv om legen finner normale funn. Funksjonell stemmevanske, er feil bruk av muskler som ligger i, eller rundt strupehodet.

Les mer:

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER