HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Ta konakt med din egen fastlege, som lager henvisning til logoped.

Les mer:

 

•  Stemmevansker:

Les mer:

 

•  Uttalevansker:

Les mer:

 

•  Afasi

Les mer:

 

 

 

 

Stamming.

Stamming kan oppdages fra 2.5 års alderen. Det er viktig med faglig vurdering om det er stamming eller normal småbarn stotring.

Stotring kjennetegnes blant annet ved gjentagelser av stavelser eller helord. Ved stamming kan barnet stoppe på enkeltlyder eller ha mange stavelsesgjentagelser. Det kan forekomme forlengelse av lyder og medbevegelser. Les hva Bredtvet kompetansesenter skriver om emnet.

http://www.statped.no/bredtvet

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER