INFORMASJON

 

 

 

HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Stemmevansker:

Les mer:

 

•  Stamming:

Les mer:

 

•  Uttalevansker:

Les mer:

 

 

 

Afasi/dysfasi.

Afasi/dysfasi er en nevrologisk betinget språkvanske. Vansken oppstår som oftest etter et slag, eller at vedkommende er utsatt for hodeskade eller operasjon i hjernen. Afasi er et område som ofte innebærer  omfattende rehabilitering. Se hjemmesiden til Bredtvet kompetansesenter om temaet. 

 

http://www.statped.no/bredtvet

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER